You are here
Home > Posts tagged "nightlife"

Aprílové Thajsko 2016 – #2 – Bangkok

Bangkoku sa hovorí, že je mestom hriechu. Ja by som ho skôr nazval, že je mestom hriešnym natoľko ako si ho človek urobí. Bangkok je možno pojať rôznymi spôsobmi. Ten náš spôsob práve začína písať svoju kapitolu.87

Top