You are here
Home > Cestovanie > London 2016 – #1: Going to Rockfort

London 2016 – #1: Going to Rockfort

Pár mesiacov plánovaný trip do metropoly pri Temži je za nami a na blogu sa práve podáva ďalšia šálka čerstvo napeneného čokoládového latte, tentokrát priamo z Londýna.

Nezabudnutelné štyri dni plné svetoznámych pamiatok, atrakcii a lokalít, ktoré sme spolu so Zuzkou navštívili, stáli určite za to. Vďaka všadeprítomným červeným double-deckrom, historickým taxíkom a počasiu, ktoré sa menilo z hodiny na hodinu, sme sa cítili ako praví Londýnčania. Jediné, čo nás od nich odlišovalo, bola chuť vidieť a zažiť všetko na vlastnej koži aspoň na okamih.
Dokázali sme to za necelých 100 hodín čistého času?

A few months planned trip to the metropolis by the Thames is over and on the blog there is just serving another cup of freshly whiped chocolate latte, this time directly from London.

Unforgettable four days full of world-famous landmarks, attractions and sites I visited along with Zuzka, were definitely worth it. Thanks to ubiquitous red double-decker, historical taxi and weather which varied from hour to hour, we felt like true Londoners. The only thing that distinguished them from us was the desire to see and experience everything firsthand, at least for a moment.
Had we achieved that in less than 100 hours?

Photo 10.05.16 10 15 33
Londýnsky dážď sme si užili do sýtosti aj my, prvé dni nám ale prialo slniečko

Letieť z bratislavského Letiska M.R. Štefánika je rozprávka pre mnohých cestovateľov. Letisko nepraská vo švíkoch (veď prečo aj, keď denne lieta len niekoľko spojov), vybavení na kontrole ste takmer okamžite a dokonca sa ani nieje kde stratiť. Terminál je totiž iba jeden, rozdelený chodbou na prílety a odlety.

Leteli sme spoločnosťou Ryanair, ktorá ponúka priame lety do mnohých, nielen európskych metropol, vrátane tej britskej. 1500 kilometrov vzdušnej vzdialenosti je pri rýchlosti 900km/h otázka dvoch hodín aj s pristátim.

Pár týždňov vopred sme si cez Booking.com rezervovali hostel (Hereford Rooms v mestskej časti Whitechapel) takmer v centre mesta. Až na pár drobností (hostel bez recepcie, troška stiesnenejšie priestory, zvukovo tenšie steny a štvrť plná počernejších tvárí – zrejme imigrantov z dôb dávno minulých, ktorí ale neboli nijak konfliktní) nám to bohato na 4 noci stačilo. Plusom bola celkom slušná wifi, komunikácia s majiteľom cez email a veľká pohodlná dvojpostel.

Poďme ale k samotnému tripu. Rád by som ho poňal trocha viac fakticky a doplnil ho našimi osobnými zážitkami a pocitmi z neho. Možno pre ľudí, ktorí plánujú Londýn navštíviť v najbližšej dobe, prinesie dajaké to svetlo v tom, čo sa oplatí navštíviť a čo je už len stratou času (mne takto pomohol aj Tony Dúbravec vo svojom blogu)

Flying from Bratislava Airport is a fairy tale for many travelers. Airport is wide and clean, you are checked-in with your baggage almost immediately and you cannot even nowhere to lose there. The terminal is in fact only one, divided by the hall for arrivals and departures.

We flew through Ryanair flight company, which offers direct flights to many, not only European capitals, including the UK’s one. 1,500 km of air distance is at a speed of 900kmph question of two hours with landing itself.

A few weeks before we booked a hostel through Booking.com (Hereford Rooms in the district of Whitechapel) almost in the center. Except for a few things (no reception in hostel, not so much space, thinner walls and a district full of brown and black faces – probably immigrants from the past, but not conflicting) it was pretty enough for us for 4 nights at all. Plus was a fast-speed wifi, communication with the owner via email and a big comfortable double-bed.

Let’s talk about the trip itself now. I would like to write more effectively this time, and write about our personal experiences and feelings from it. Maybe for people who are planning to visit London in the near future, it will bring some ideas what is worth to see and what is a completely waste of time.

DSC_0009
Big Ben a Houses of Parliament

Big Ben

DSC_0020

IMG_20160508_091125

DSC_0281

DSC_0002

DSC_0024

DSC_0028

DSC_0036
Westminister Abbey

IMG_20160508_094228

Azda najznámejšia londýnska pamiatka – Big Ben – je v skutočnosti iba pomenovanie 14 ton vážiaceho zvona, ktorý odbíja každú celú hodinu vo veži Elisabeth Tower. Zvon je pomenovaný podľa jeho staviteľa Benjamina Halla, samotná veža nesie meno královnej Alžbety II., od výročia jej 60. roku vládnutia.
Veža sa týči do výšky 61 metrov  a je súčasťou komplexu Palace of Westminister (alebo tiež Houses of Parliament), ktorý je sídlom parlamentu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Nachádza sa blízko mosta Westminister Bridge. Pokiaľ by ste chceli parlament osobne navštíviť, je potrebné sa ohlásiť minimálne 3 mesiace vopred. To sa nám teda fakt nechcelo 😀

Už na prvý pohľad nás uchvátili všadeprítomné červené (miestami aj sivočierne) telefónne búdky typické pre Londýn.

Westminister Abbey sa nachádza hneď vedľa paláca s hodinami. Ide o veľkú katedrálu, ktorá je miestom korunovácii a posledného odpočinku nejedného anglického panovníka.

Všetky tieto miesta sú tesne pri sebe, hneď pri metro zastávke Westminister. Určite odporúčame navštíviť túto lokalitu aj za súmraku, prípadne keď už slnko naozaj zájde. Všetko to nadobudne úplne iný rozmer a užijete si Londýn ešte viac.

Probably the most famous London landmark – Big Ben – is in fact only the name of 14 tons weight bell, which strikes every hour in the Elisabeth Tower. The bell is named after its builder Benjamin Hall, the tower itself is named after Queen Elizabeth II., from the anniversary of its 60th year of governance.
Tower rises to a height of 61 meters and is part of the Palace of Westminister complex (also as Houses of Parliament), which is the seat of Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It is located near the Westminister Bridge. If you would like to visit parliament in person, it is necessary to announce at least three months in advance. We really can live without that 😀

At first glance we were fascinated by the ubiquitous red (sometimes also grey) phone booth typical for London.

Westminister Abbey is located next to the palace with the clock. It is a large cathedral, where takes place coronations and it is the resting place of many monarch of England.

All these places are close to each other,  just next to the metro station Westminister. We recommend you to visit these places, even at dusk or when the sun really goes down. You will enjoy London much more.

DSC_0551

DSC_0529

Neďaleko lokality Westminister sa nachádza obrovské priestranstvo (Horse Guard Parade), ktoré sa zaplní každý všedný deň o 11. hodine, cez víkendy o 10:00. Mali sme to šťastie a užili sme si začiatok ceremoniálu výmeny konských stráží (Horse Guarde Change). Toto miesto je každý rok využívané na oslavu kralovniných narodenín. V dobe konania letných olympijských hier 2012 v Londýne bolo dokonca využité ako ihrisko pre plážový volejbal.

Minutku odtiaľto sa už lemuje popri ceste vstup do obrovského, zeleňou prekvitajúceho St. James Park-u. Ten sa rozkladá na 23 hektároch trávnatej plochy a spája Buckinghamský palác a Horse Guard. Na návštevu tohoto kráľovsky uznaného parku si vyhraďte aspoň hodinku času. Je v ňom nádherne, žije v ňom niekoľko druhov vtákov (pelikány, kačky, husy, labute) a iných menších zvierat. So Zuzkou sme tu objavili aj zdroj pitnej vody, takže ak vysmädnete, môžete sa tu bez problémov občerstviť.

Buckinghamský palác, oficiálne sídlo britského panovníka (v súčasnosti Alžebety II.), konajú sa tu uvítania hláv ostatných štátov, ale najmä sa jedná o obrovskú turistickú atrakciu. Mali sme tú česť, navštíviť ho práve v nedeľu, kedy je autám dokonca uzavretý nedaleký The Mall (promenáda tiahnúca sa až po Trafalgar Square), odkiaľ prichádza čestná stráž na tradičnú výmenu. Za nás môžeme povedať, že je síce fajn zúčastniť sa jej aspoň raz v živote, ale nejedná sa o nič čo by stálo za opakované videnie. Celý ceremóniál je prísne strážený políciou, väčšina zaujímavých vecí sa aj tak deje za veľkou kovovou bránou a ľudí je tu neskutočne veľa. Na začiatku The Mall, pred palácom, sa týči zlatá socha na pamiatku královnej Viktórie (Victoria Memorial Statue)

Location near Westminister is a huge open space (Horse Guards Parade) that is filled every weekday about 11am, on weekends at 10am. We had luck and we enjoyed the beginning of the ceremony exchange of Horse Guards (Horse Guard Change). This space is used every year to celebrate the Queen’s birthday. At the time of the 2012 Summer Olympic Games in London, this place was even used as a playground for beach volleyball.

There is an entrance near by there to the big and green St. James Park. It lies on 23 acres and connects the Buckingham Palace and the Horse Guard. To visit this royal park, take at least an hour of time. It is beautiful inside, there lives several species of birds (pelicans, ducks, geese, swans) and other small animals. With Zuzka, we discovered there source of drinking water, so if you will be thirsty, here you can easily refresh yourself.

Buckingham Palace, the official residence of the British monarch (currently Elisabeth II.), here are taking place greeting of heads of other states, but mainly it is a huge tourist attraction. We came here on Sunday when even the cars are prohibited to drive through The Mall (promenade that lines from here to Trafalgar Square), where it comes from an honor guard on traditional changes. For us, we can say that it is nice to be there at least once per life, but this is nothing to be worth seeing repeated. The whole ceremony is heavily guarded by police, usually concerned things are doing behind the big metal gate and there are really lot of people. At the beginning of The Mall, in front of the palace, there is a golden statue in memory of Queen Victoria (Victoria Memorial Statue)

DSC_0050
Horses Guard Change Ceremony
DSC_0065
St. James Park
DSC_0086
Victoria Memorial Statue
DSC_0102
Guard Change Ceremony
DSC_0111
Čestná stráž pri Buckinghamskom paláci
DSC_0113
Buckinghamský palác

Photo 08.05.16 11 56 22

DSC_0121
The Mall

IMG_20160508_112242

DSC_0125
Admirality Arch
DSC_0142
Trafalgar Square – fontána

IMG_20160508_131210

DSC_0153
Trafalgar Square – maľby na zemi
DSC_0166
Trafalgar Square – vlajky

V závere tohoto prvého článku z Londýna sa spolu pozrieme na železničnú stanicu King’s Cross. Ide o najdôležitejší železničný uzol mesta a svoje o tom vie aj každý fanúšik Harryho Pottera. Práve na tomto mieste totiž nájdete legendárne nástupište 9 a trištvrte, odkiaľ sa s rozbehnutým vozíkom dostanete na druhú, „čarodejnícku stranu“ stanice. My sme si to skúsili a naozaj to funguje!

Okrem toho sme na stanici ochutnali miestne burritos, pizzu a cestoviny, ktoré sú tu naozaj predražené. Dokonca sme tu objavili aj Slovákov, ktorí pripravovali miestne jedlá.

Ak sa ale chcete najesť naozaj dosýta a na vlastnej koži zažiť doslovnú alternatívu (v obliekaní, správaní, vystupovaní), tešte sa na pokračovanie londýnskeho tripu a na ďalší článok o ňom. Čaká vás totiž ľuďmi vychytený Camden Town, nákupný Oxford Street, tradičný Tower of London, Tower Bridge, Kensingtonské záhrady popri fontáne princeznej Diany a mnoho iného. Dozviete sa tiež aké mobilné aplikácie sme použili na našej ceste a čo sa naozaj oplatí zobrať si so sebou.

Na záver ešte malá ochutnávka tradičných anglických raňajok (English Breakfast) zložených z toastu, volského oka, fazule a párku. Dobrú chuť 🙂

At the end of this first article from London we are going to have a look at the King’s Cross railway station. It is the most important railway junction of town and it is well-known for every fan of Harry Potter. Here you can find the legendary Platform 9 and 3/4 from where the trolley will get you to the other, „wizard side“ part of station. We tried it and it really works!

In addition, we tasted the local station burritos, pizza and pasta, which are outrageously overpriced. We even discovered that Slovak people are working here.

But if you really want to satisfy your hunger and you want to experience literally alternative (in dress, behaviors, music), look forward to the next article about our London trip. It will be about alternative Camden Town, Oxford Street shopping, traditional Tower of London, Tower Bridge, Kensington Gardens, alongside the fountain of Princess Diana and many others. You will also learn which mobile applications we used on our journey and what’s really worth to take with you.

Finally, even a small taste of traditional English breakfast consisting of toast, egg, beans and sausage. Enjoy y(our) meal 🙂

DSC_0204

DSC_0215

DSC_0218
DSC_0488

Photo 11.05.16 11 15 31
English breakfast

Comments

comments

Top