You are here
Home > Cestovanie > Ljubljana, Slovenia & Pula, Croatia 2016 (Remote office)

Ljubljana, Slovenia & Pula, Croatia 2016 (Remote office)

Jeden chopper, dve motorky, tri autá. Nasadení vo dne v noci, ich revírom sú webové a mobilné technológie, ich tempo vývoja je vražedné. Muži (a jedna slečna) z Touch4ITSoftwarovej spoločnosti z Bratislavy, v ktorej uz vyše polroka pracujem. Toto leto sme podnikli spoločný trip k moru.

Slnečné prímorské prostredie a utužovanie vzťahov medzi kolegami. Tak by sa dal charakterizovať náš týždenný remote office a teambuilding v chorvátskej Istrii, v meste Pula.

One chopper, two motorcycles, three cars. Ready on day and night, their grounds are web and mobile technologies, their tempo of development is murderous. Men (and one girl) from Touch4IT! Software company from Bratislava, where I work for more than a half of year. This summer we made a trip to the sea.

Sunny seaside and reinforcing relations between colleagues. So we could define our weekly remote office and teambuilding in the Croatian Istria, the Pula city.

DSC_0815
Koloseum / Coloseum , Pula, Croatia (2016)

Písal sa prvý júlový víkend. Zo Slovenska sme vyrážali na trikrát, v troch autách a niekoľkých motorkách. Cesta pri ideálnych podmienkach trvá z Bratislavy do Puly niečo cez 7 hodín, naše dve autá si ešte urobili menšiu zastávku v slovinskej Ljubljane. Ak budete mať náhodou tiež cestu okolo, odporúčame parkovať blízko vlakovej stanice, kde vám naši kolegovia s radosťou ukážu ako využiť parkovanie zdarma, keď zistíte že vlastne nemáte nijaký spôsob ako za neho zaplatiť.

It was the first weekend in July. From Slovakia we went with three cars and several motorbikes. The road, under ideal conditions, takes from Bratislava to Pula little over seven hours. Two of our cars have made a small stop in Ljubljana, the capital of Slovenia. If you will have also the way around, we will recommending to you to park near the railway station, where our colleagues will gladly show you how to use free parking.

ezgif.com-gif-maker (1)
Náš parkovací trik / Our parking hack , Ljubljana, Slovenia (2016)
Photo 03.07.16 13 38 01
Tri mosty / Three Bridges , Ljubljana, Slovenia (2016)
Photo 03.07.16 13 37 06
Ljubljana, Slovenia (2016)

Do nášho apartmánu v Chorvátsku sme dorazili v nedeľu podvečer. Tak, aby sme sa stihli ubytovať, zoznámiť s prostredím a pripraviť sa na, ako vždy produktívny, pracovný týždeň.

Pre časť ľudí bolo chorvátske vysunuté pracovisko už dobre známe, minulý rok sa ho pár z kolegov totiž zúčastnilo v nedaľekom meste Poreč. Tentokrát ale vo väčšom počte a s ešte väčším nasadením vyskúšať pracovať v prítomnosti prímorského vzduchu.

We arrived to our apartments in Croatia on Sunday evening. So that we had time to stay, to get friendly with the environment and to prepare for a productive working week.

For part of the us were this distant office already well known, last year it was a couple of colleagues in the nearby town called Poreč. This time in bigger number of people and greater enthusiastic to work breathing of sea air.

DSC_0850

Hlavnou motiváciou našej tohtoročnej výpravy bolo:

 • preveriť stav rakúskych, slovinských a chorvátskych diaľnic,
 • otestovať možné ponorkové stavy celej firmy spolužitím na jednom mieste nonstop takmer týždeň,
 • poskytnúť našim novším kolegom pohľad do histórie firmy a načrtnúť jej smerovanie v dohľadnej dobe, v jednej ucelenej prezentácii,
 • odprezentovať niektoré zaujímavé technické témy a poskytnúť pohľad na naše súčasné projekty (vlastné aj zákazkové),
 • vytiahnuť plavky (vrátane jednych špeciálnych), šnorchle, GoPro kamery a užiť si miestne pláže a domácu kuchyňu,
 • … a každý predsa vie, že chorvátske more = slovenské more, takže sme tam ako doma.

The main motivation of this year’s expedition were:

 • check the status of Austrian, Slovenian and Croatian highways,
 • to test the company co-existence in one place nonstop for almost a week,
 • to give our newer colleagues insight into the history of the company and outline its direction to the future,
 • presenting some interesting technical topics and provide insight into our current projects (both in-house and customised)
 • wear swimwear (including the special one), snorkel, GoPro cameras and enjoy the local beaches and kitchen.
 • … and everyone knows that sea in Croatia = Slovakian sea, so we are there at home.
DSC06443
Chorvátska posádka / Croatian team of Touch4IT (2016)

Pracujeme a vzdelávame sa / Working & Educating

Ubytovanie v Chorvátsku sme mali luxusné, zdobila ho veľká terasa a klimatizovaná obývačka, obe miesta nám dovolili pracovať denne aj niekoľko hodín. Kedže sme boli všetci defacto v jednom priestore, práca bola o to efektívnejšia.

Aj keď nám občas vypadávalo internetové pripojenie, každý robil čo mohol, aby si následne užil, či už obednú pauzu, alebo tú popoludňajšiu. Pracovali sme vopred dohodnutý čas, približne šesť hodín denne. Každý deň dvaja z nás pripravovali obed pre ostatných hladošov (naozaj to nebola sranda variť pre 14 ľudí, ale cestoviny a rybky sú našťastie vďačné jedlá na takúto príležitosť).

Accommodation in Croatia was really luxury, there was a large terrace and air-conditioned living room, both allowed us to work several hours a day. Since we were all in one room, work was more effective.

Although the internet access fell down sometimes, everyone did what he could to take either a lunch break or afternoon one. We worked exactly amount of time, approximately six hours a day. Every day two of us were preparing lunch for other ones (it wasn’t fun to cook for 14 people, but pasta and fish dishes are fortunately grateful for this opportunity).

DSC_0926
Prezentácie na konci dňa / Evening Presentation

Po večernom kúpaní nastal tradičný čas prezentácii. Okrem tej úvodnej o minulom a budúcom smerovaní našej firmy sme si mohli vypočuť od našich kolegov aktuality zo sveta Applu, Androidu, JavaScriptu, IT bezpečnosti, a súhre medzi grafickým oddelením našej firmy a samotnými vývojármi.

After evening swimming there was the traditional presentation time. It was about the past and the future direction of our company we could hear from our colleagues. Next, about news from the world of Apple, Android, JavaScript, IT security, and the interplay between the graphics department of our company and the developers themselves.

 

Voľný čas a aktivity

 • zahrali sme si spoločne Dunu, openRA a iné onlinovky,
 • ochutnali sme miestne špeciality (pljeskavica, ligne, skampi, calamari) a pokúsili sa ich aj sami pripraviť,
 • navštívili sme Ljubljanu, hlavné mesto Slovinska (Dračí most, Ljubljanský hrad),
 • dobyli sme Koloseum v chorvátskej Pule – najzachovalejší amfiteáter v Európe,
 • šnorchlovali a skákali z útesu na poloostrove Kamenjak,
 • tí športuchtiví z nás podnikli aj ranný či večerný beh po okolí,
 • nakupovali sme čerstvé ryby, ovocie, voňavú levandulu a nejaké to domáce na lokálnych trhoch v Pule,
 • a nakoniec si poriadne užili narodeninovú party nášho kolegu Lukáša.

 

Free time & activities

 • we played together Dune, openRA and other online games,
 • we tasted local specialties (pljeskavica, ligne, Skampi, calamari) and tried to prepare them by ourself.
 • we visited Ljubljana, capital of Slovenia (Dragon Bridge, Ljubljana Castle)
 • we conquered the Colosseum in Pula, Croatia – best preserved amphitheater in Europe
 • we were snorkeling and jumping from a cliff on the peninsula Kamenjak,
 • sportmen take the morning or evening run around,
 • we bought fresh fish, fruit, fragrant lavender and some homemade alcohol on local markets in Pula
 • and finally celebrated a birthday party of our colleague Lukáš.
DSC_0826
Rybí trh / Fish marketplace , Pula, Croatia (2016)
DSC_0822
Trh s ovocím / Marketplace , Pula, Croatia (2016)
DSC_0841
Príprava obeda v podaní Maťa / Lunch preparing by Matej , Pula, Croatia (2016)

DSC_0847

Náš spoločný, v poradí druhý, pracovno-relaxačný letný trip hodnotíme ako veľmi vydarený. Bol plný zábavy, dobrého jedla, pitia, nezabudnuteľných zážitkov a už teraz sa tešíme opäť o rok na podobnú akciu. Podľa všetkého nám už jedna terasa stačiť nebude 🙂

Our second work-relaxing summer trip was very hilarious. It was full of fun, good food, drink, unforgettable experiences and we are looking forward again to the next year for a similar action. Maybe one terrace will not be enough 🙂

Veliko hvala Hrvatska!

DSC_0769
Podzemné katakomby kolosea / Underground catacombs of Coloseum , Pula, Croatia (2016)
DSC_0774
Stojka na múre kolosea v podaní kolegu Mareka / Handstand by Marek , Pula, Croatia (2016)
DSC_0800
Coloseium & Amfiteather, Pula, Croatia 2016
DSC_0899
Pláž v nár. parku Kamenjak / Beach on Kamenjak national park (2016)
DSC_0868
Kamenjak, Croatia (2016)

DSC_0873

DSC_0886
Safari Bar, Kamenjak, Croatia (2016)
DSC_0920
Kamenjak, Croatia (2016)
DSC_0784
Coloseum, Pula, Croatia (2016)

DSC_0804

DSC_0955
Nočná Pula / Night in Pula , Croatia (2016)

 

Comments

comments

Top