You are here
Home > Cestovanie > Brno 2016 – Špielberg, Barcamp, Ignis Brunensis

Brno 2016 – Špielberg, Barcamp, Ignis Brunensis

Brno, hlavné mesto Moravy a druhé najväčšie mesto v Českej republike, hneď po Prahe, sme tento rok navštívili už niekoľký krát. Keďže som tu prežil celé moje vysokoškolské časy, dovolím si tvrdiť, že Brno poznám viac ako bežní turisti. Brno je nádherné mesto, ktorého úplné centrum tvorí Náměstí Svobody, mestská časť Vevěrí a jeho priľahlé okolie. Je to veľmi kľudné mesto, v cezročnom období plné študentov (veľmi veľa ich je aj zo Slovenska) s minimom turistov.
Je plné zelene, rozprestiera sa tu najstarší otvorený mestský park v ČR – Lužánky. Dominantou mesta je hrad Špielberg, Petrov a jeho Katedrála sv. Petra a Pavla, 6 metrov vysoký futuristický orloj za 12 miliónov Kč, a mnoho iných.

Brno, the capital of Moravia and the second largest city in the Czech Republic after Prague, we have visited several times this year. Since I have lived here all my college times, let me say that I know Brno more than common tourists. Brno is a beautiful city, that center consists of a Náměstí Svobody (Square of Freedom), city district Vevěrí and its near surroundings. It is a very quiet town, in ordinary time full of students (a large number of them are from Slovakia) with a minimum of tourists.
It is full of greenery, there is an oldest public city park in the Czech Republic – Lužánky. The town is dominated by Spielberg Castle, Petrov and his St. Peter and Paul Cathedral, 6 meters tall futuristic clock, and many others.

DSC_0305
Katedrála sv. Petra a Pavla / St. Peter and Paul Cathedral , Petrov (Brno 2016)
Photo 05.06.16 13 12 42
pred Petrovom / in front of Petrov
DSC_0268
Náměstí Svobody, Vínny festival / Square of Freedom, Wine festival (Brno 2016)
DSC_0272
Náměstí Svobody, Vínny festival / Square of Freedom, Wine festival (Brno 2016)
DSC_0280
Brnenský drak, Mestská radnica Brno / Dragon of Brno, Town Hall
DSC_0285
Divadlo Husa na provázku, Zelní trh / Husa na provázku Theather, Vegetable Market (Brno 2016)
DSC_0293
Divadlo Husa na provázku, nádvorie / Husa na provázku Theather, courtyard (Brno 2016)
DSC_0318
ulica Česká, pohľad na kostol sv. Tomáša / Česká Street, view on the St. Thomas Church (Brno 2016)
DSC_0321
ulica Česká, pohľad na električkovú zastávku, Vevěrí / Česká Street, view on the tram station, Vevěrí (Brno 2016)
DSC_0319
Kofi-Kofi – najlepšia pouličná káva v Brne, ul. Česká / Kofi-Kofi – the best street Cafe in Brno, Česká Street (Brno 2016)
DSC_0322
ul. Česká, pohľad na ČSOB, smer Námestí Svobody / Česká Street, view on the ČSOB bank, direction to Square of Freedom (Brno 2016)
DSC_0282
Zelní trh / Vegetable Market (Brno 2016)
DSC_0287
Zelní trh / Vegetable Market (Brno 2016)
DSC_0309
Červený kostolík, pohľad zo Šilingrovho námestia / Red Church, view from Šilinger Square (Brno 2016)
DSC_0310
Janáčkova akademie musických umění, JAMU / Janáček Academy of Music and Performing Arts  (Brno 2016)
DSC_0312
Fontána pred JAMU / Fontain in front of JAMU (Brno 2016)
DSC_0277
Nákupné centrum Velký Špalíček / Shopping center Velký Špalíček (Brno 2016)
Photo 14.02.16 9 25 48
Brnenský orloj / Brno astronomical clock (Brno, jar 2016)

V Brne mi zostali niektorí veľmi dobrí kamaráti, s ktorými sa občas ešte stále navštevujeme. Medzi nimi sú hlavne moji ukrajinský kamaráti – Ivan s priateľkou Natálkou, a moj tenisový sparingpartner, čerstvý ocino Jevgen. Tentokrát sme si do mesta a na skvelé grilované rebierka pri priehrade „vyrazili“ s Ivanovými. Spoznali sme sa ešte počas štúdia na Fakulte podnikatelskej, kde sme sa trápili ostatné dva roky spoločne. V súčasnosti všetkým trom držím palce, nakoľko ich čakajú štátnice a obhajoby diplomových prác. Verím, že spolu ešte podnikneme niekoľko zaujímavých výletov, podobných tomu dnešnému.

In Brno there I have some very good friends, we are sometimes still visiting together. Among these they are mainly my Ukrainian friends – Ivan with his girlfriend Natalka, and my tennis partner, fresh daddy Jevgen. This time we went to the town, and had a great barbecued ribs at the dam with Ivan & Natali. We met together even during our studies at the Faculty of Business, where we have struggled the past two years together. In a present time I cross my fingers to all three of them, because of their final exams and thesis defense. I believe we together will take a few more interesting trips, similar to that of today.

DSC_0241
Záhrady pri Špielbergu, ja s Ivanom / Spielberg Gardens, me with Ivan (Brno 2016)
DSC_0245
Výhľad zo Špielbergu / View from Spielberg (Zuzka, Ivan, Natalka)
DSC_0253
pred Špielbergom / In front of Spielberg
DSC_0263
Záhrady pri Špielbergu / Spielberg Gardens
Photo 14.02.16 9 22 45
Náměstí Svobody, pred Starbucksom / Square of Freedom, in front of Starbucks (Brno, jar 2016)
Photo 14.02.16 8 56 13
RedHat centrála / RedHat headquarter (Brno, jar 2016)

 

Barcamp 2016

V rámci júlovej návštevy Brna sme sa v poobedňajších hodinách zúčastnili tradičnej prednáškovej akcie na mojej alma mater – Fakulte informatiky, VUT v Brne. Vypočuli sme si pár motivačných rečníkov, najedli sa pečeného prasiatka a večer sa zastavili na každoročnej brnenskej prehliadke ohňostrojov – Ignis Brunensis.

By our July visit of Brno, in the afternoon we attended the traditional lecture event at my alma mater – Faculty of information technologies, BUT. We have heard a few motivational speakers, eaten the roasted pig and stopped at the Brno annual fireworks parade at the dam – Ignis Brunensis.

DSC_0166
Lucky Barcamp Bastard stánok / Lucky Barcamp Bastard stand

DSC_0163

DSC_0167
FIT VUT Brno, areál / FIT BUT Area (Brno 2016)
DSC_0168
Stánok Seznam.cz, Barcamp / Seznam.cz stand, Barcamp (Brno 2016)

 

Prehliadka ohňostrojov / The fireworks show – Ignis Brunensis 2016

DSC_0202

DSC_0219

DSC_0220

DSC_0233

DSC_0207

Comments

comments

Top